Krystaloterapie

Co je to krystaloterapie?

 

Ke krystalům je v dnešní době přitahováno mnoho lidí a existuje mnoho přístupů a možností, jak s nimi pracovat, jak je vlastně chápat a brát. Naše láska ke kamenům a interakce s nimi je vlastně krystaloterapií – léčením kameny, léčení za pomoci krystalů, drahých kamenů. 

Od jakživa lidé věděli, že kameny mají léčivou moc a sílu. Používali je ke zlepšení svého fyzického i psychického zdraví nebo třeba k dosažení cílů, podpoře hojnosti či třeba přitažení lásky do svého života.

Vládci a bohatí lidé už ve starém Egyptě, ale i v dalších kulturách využívali krystaly pro prohloubení jejich dovedností a talentů. Byly nedílnou součástí  korunovačních klenotů a jiných symbolů moci, šperků, talismanů, ale i výzdob chrámů. Od pradávna měly kameny své postavení a důležitou roli v životě člověka.

Krystaly mají svoji specifickou energii, vyzařování. Jsou to vlastně energetické bytosti, formy energie, které jsou ve svých krystalických tělech. Stejně jako my, lidé.

Když se naše energetické pole prolne s tím jejich krystalickým, díky své silné energii a stabilním vibracím dokážou dříve či později přepsat, překódovat naše „poškozené“ části a uvést je do původní podoby plného potenciálu. Záleží jen na nás, jak “hluboko” jejich energii do sebe pustíme. 

V krystaloterapii proto krystaly na tělo přikládáme a ponecháváme v podstatě prostor na ladění energií člověka a krystalu.

Krystaloterapie

Pokud pracuji na nějakém tématu, chci jím projít, integrovat jej, je dobré být s vhodným krystalem co nejvíce v kontaktu, aby krystal měl dostatek prostoru měnit chybná nastavení a působit co nejvíc do hloubky.

Proto jsou kameny často součásti šperků, aby byly v co nejtěsnějším spojení se svým majitelem neustále. Záleží samozřejmě i na člověku, jak je otevřený celé změně a nakolik se krystalu otevře.

Krystaly jsou v podstatě energetické bytosti, které nám mohou předat nové kódy a programy a změnit chybná nastavení v našem energetickém poli. Důležitá je naše aktivní účast a ochota k práci. S krystaly je třeba pracovat aktivně. Věnovat jim pozornost, ptát se jich na radu, přikládat je na tělo, brát je ven atd.

Zkrátka budovat s nimi vztah. Tehdy se stanou našimi věrnými společníky, kteří nás skutečně provází dlouhé roky životem a jsou naši inspirátoři a ladiči.

A nemusíme být zase maniaci s krystaly místo přátel 😊 I pasivní přítomnost kamenů např. v místnosti, působí také blahodárně a léčivě. 

Kdo chce ale být vzorný a kameny miluje, je dobré si být vědomá/ý toho, že čím lépe krystal poznám, čím víc se mu otevřu a navážu s ním jakýsi vztah, tím dosáhnu větších možností „léčení“.

Krystaly nás mohou provázet malou či větší část cesty. Mohou s námi nějaký čas pobýt a pak se třeba rozbijí nebo je ztratíme či dobrovolně necháme, protože víme, že náš společný čas skončil. Jiné nás provázejí velký kus života a pořád nám mají co předat.

Je to vlastně takový vztah mezi říší minerálů a tou lidskou😊

Krystaly jsou pomocníci, kteří  nás doprovází a léčí nejen naše srdce a duši.

krystaloterapie

Budeme Vás informovat, až bude produkt na skladě. Zanechte nám prosím Vaši platnou e-mailovou adresu.