Spirituální zvíře

Termín spirituální zvíře (nebo také totemové zvíře) pochází ze šamanské praxe a označuje našeho duchovního průvodce, v podobě zvířete. Archetyp tvého spirituálního zvířete koresponduje s tvými charakterovými vlastnostmi, pozitivními i negativními.

Přichází v období, kdy jej potřebujeme, ke zvládnutí nějaké situace či posunu v našem vědomí. Úkolem spirituálního zvířete je propůjčit nám své vlastnosti, otevřít je v nás a naučit se s nimi pracovat a žít. Zvíře nás také podporuje v naší cestě a je věrným průvodcem a rádcem, pokud jej o rady požádáme.

Jak zjistit jaké je mé spirituální zvíře jsme si vyzkoušeli v meditaci na instagramu. Některé zvíře ti rovnou sdělí své jméno a u jiného je třeba vztah chvíli budovat a prohlubovat.

Je také možné, že můžeš mít zvířat víc. Jedno hlavní, tzv. silové, které s námi zůstává celý život a další, která přichází v určitém období, aby nás podpořila.

Tady bych ráda upozornila na předsudky, které občas směrem ke zvířatům máme. Často si představujeme zvíře, které v nás evokuje to, po čem toužíme a ono se může objevit nějaké úplně jiné, které nás třeba i zklame.

Když jsem se pídila po svém zvířeti, objevila se krásná slonice. Jenže já jsem ke slonům neměla žádný vztah. Ano, přišla mi krásná, ale také neohrabaná, velká, bez nějaké výrazné mimiky a hebkého kožíšku na mazlení, působila nepřístupně, nechtěla mi sdělit své jméno a ani nadšeně nepřijuchala jako třeba kočka. Nechtěla mě ani povozit. Byla jsem zklamaná. Dokonce naštvaná, protože to nebylo zvíře podle mých představ… Na pár let jsem ji opustila. Nechtěla jsem se k ní vracet, ani vztah s ní budovat, zapomněla jsem na ni.

Po nějaké době (kdy jsem prošla svým vývojem) jsem na ni narazila zase. Ale tentokrát mi přišla krásná – obdivovala jsem její majestátnost, vznešenost, důstojnost. Uvědomila jsem si, jak je moudrá a že se nenechá jen tak něčím ovlivnit. Nedělá nic proto, aby se zalíbila, je taková jaká je. Stojí skálopevně ve svém středu a vyzařuje svou dokonalou podstatu každým svým krokem. Obdivovala jsem její eleganci a noblesu se kterou vyjadřovala svoje slova, hloubku telepatie, se kterou se mnou komunikovala a její klid.

Vzpomněla jsem si, jak jsem jí odmítala a hluboce se omlouvala. Uvědomila jsem si, jak moc jsem chybovala a jak dětinské to bylo, včetně mého přání, povozit se. Nyní pro mě byla čest, kráčet pouze po jejím boku a naslouchat jejím myšlenkám. Hledět na její způsob prožívání života, hřát se v její přítomnosti. Nikdy jsem už po ní nechtěla, aby mě svezla. Přišlo mi nedůstojné, něco takového vůbec chtít a styděla jsem se, že jsem se za to kdysi zlobila.  Slonice mi po pár návštěvách prozradila i své jméno, Elefantis.

Vyprávím svůj příběh proto, že se někdy může stát, že čekáme černou pumu a ona přijde slepice. Pokud cítíte pnutí ke svému zvířeti, přemýšlejte o svých přesvědčeních a předsudcích vůči němu. Dejte zvířeti prostor a nechte jej, ať vám ukáže všechny své atributy. Ty pozitivní, i ty negativní.

Pozorujte sami sebe a hledejte paralely mezi sebou a svým spirituálním zvířetem.

Jak můžete se svým zvířetem pracovat?

Vztah s Vaším zvířetem je dobré upevňovat a prohlubovat. Je období, kdy se zvířetem budeš chtít pracovat každý den. Pomůže ti překonat dané období, dodá ti odvahu či poskytne cenné rady, jak situaci řešit, jak jí projít.

Můžeš se na něj napojovat v krátké meditaci. Zklidním se, prodýchám a zavolám k sobě své spirituální zvíře. Mohu s ním pohovořit jako s dobrým přítelem, který mě důvěrně zná.  Nemusím vysvětlovat co, proč a jak, protože zvíře to ví. Je naším důvěrným přítelem a ochráncem.

Velmi léčivý je i samotný pobyt v přítomnosti zvířete. Můžeš jej pozorovat a inspirovat se jeho způsobem života. Prožívat chvíle společně v plném napojení na sebe sama, neboť zvíře tyto stavy prohlubuje.

Trénuj také důvěru. Užij si pocit naprostého bezpečí po boku tvého zvířete.

Poskytne ti také ochranu, pokud se cítíš ohrožený/á nebo v nebezpečí. Můžeš to vyzkoušet i během špatných snů a nočních můr.

Nech si propůjčit vlastnosti zvířete při různých činnostech – při běhu, komunikaci, shánění jídla, pobytu v přírodě, ve tmě atd. Vnímej, jaký je rozdíl v činnosti prováděné samostatně a v součinnosti se zvířetem.

Čím hravější forma, tím lépe. Jsme tu proto, abychom se učili hrou, ne tvrdou dřinou a utrpením. Proto ber tato „cvičení“ hravě a radostně. Jako malé dítě, které zkoumá a pokládá neustále otázky – jak umíš tohle? A jak děláš toto? Inspiruj se způsoby zvířat a začleňuj je do běžných činností.

Poselství od zvířat:

„Jsme zde z hluboké lásky k vám lidem. Přicházíme, abychom vás podpořili a dodali vám odvahu v období, kterým procházíte. Jsme vašimi důvěrníky a věrnými průvodci. Dokážeme vám zapůjčit své vlastnosti a přednosti. Společnou prací dokážeme rozpouštět necnosti a nízkost ve vaší duši. Učíme vás, jak naslouchat sobě sama, božské Matce i Velkému Duchu.

Jsme zde, abychom chránili váš rod. Věříme, že soužití člověka se zvířetem je možné na vyšší úrovni, než tomu bylo doposud.

Bolest, která byla způsobena našim bratrům a sestrám je odpuštěna. Stojíme na prahu nového věku, ve kterém existuje rovnost a láska napříč všemi říšemi a druhy.

Hovořte s námi a berte nás jako rovnocenné bytosti. My jsme lépe napojeni na velkou Matku Přírodu a mnohé vás můžeme naučit. Důvěřujte nám a otevřete svá srdce pro poselství, která k vám neseme. Přicházíme v míru a naším posláním je láska ke všemu živému.“ Po krátké pomlce nastal hluk – každé zvíře vydalo svůj typický zvuk. Mnoho hlasů znělo ve své nádheře a síle a spojilo se v nádherný souzvuk, tón, který se nese k srdci každého, kdo jej touží slyšet.

V úctě k celé zvířecí říši a našim věrným průvodcům, Albína

Budeme Vás informovat, až bude produkt na skladě. Zanechte nám prosím Vaši platnou e-mailovou adresu.