Posvátná menstruace

Menstruace je vnímána každou ženou jinak. Některá trpí bolestmi a nevolností, jiná ji bere radostně a lehce. Náš fyzický stav prožitku je samozřejmě nezanedbatelný. Pokud je menstruace bolestivá, je těžké najít si k ní cestu a mít ji ráda.

Důležité je také uvedení dívky, která začne menstruovat do této součásti ženského světa. V posledních letech se rozmáhá rituál Menarché, první menstruace. Lze jej absolvovat i zpětně a svůj vstup do této fáze ženského života, do magických sil ženy, zahojit, pokud nebyl zrovna ideální.

Prožitky bolestivé menstruace jsem si prošla kolem 16 roku věku. Bolest, která mě vyřazovala z provozu a doprovázela menstruaci byla náročná. Moje maminka mi nevěřila, neboť sama nikdy bolestivou menstruaci neměla a tak jsem dostala pár dobrých rad, ať to vyběhám nebo rozchodím 😊

Když po pár cyklech viděla, že si skutečně nevymýšlím, dostala jsem se k paní Babičkové, kolegyni a blízké spolupracovnici Ludmily Mojžíšové. Měla jsem posunutý ocásek kostrče, díky úrazu, který jsem prodělala v 9letech.  Po napravení jsem začala cvičit sestavu Mojžíšové a cvičím ji v podstatě do teď.

Pokud tedy tvoje menstruace je bolestivá, doporučuji se nechat zkontrolovat, abys měla potvrzené, zda potíže pochází z těla a fyziologických souvislostí a nebo jsou psychosomatického rázu. S obojím se dá pracovat.

Sama jsem měla k menstruaci postoj více méně vyrovnaný. Nevadila mi, ale zase jsem ji neuctívala nebo neskotačila radostí, že je tady. Brala jsem ji prostě jako součást těla.

Po narození druhého syna, jsem byla strašně vyčerpaná. Měla jsem krásný porod, ale syn velmi málo a lehce spal a já jsem po dvou letech byla jak žijící mrtvola. V té době jsem narazila na hormonální jógu. Pro mě ideální cvičení! Pomohla mi restartovat hormonální systém a dodat energii. Dokázala jsem si díky ní sama dočerpat vitalitu, životní sílu. Cesta tohoto uzdravování nebyla ze dne na den, ale cvičila jsem poctivě denně. A cvičím ji dodnes, spolu s cviky Mojžíšové, v různých obměnách, které mi vyhovují.

Dávám tento svůj příběh jako tip, který třeba někomu pomůže, jako tenkrát pomohl mě.

menstruace

Nyní bych se ale ráda věnovala menstruaci samotné.

Nechci rozebírat ženské cykly, neboť článků na toto téma lze nalézt víc než dost. Ráda bych mluvila o menstruaci samotné.

Menstruační krev je plná kmenových buněk. Buněk, ze kterých může vyrůst nový život a pokud žena neotěhotní, odchází s menstruační krví.

Prvními šamankami byly ženy a menstruace představovala prvotní šamanskou cestu. Slovo „rituál“ vychází z kořene „rtu“, což znamená menstruační krev.

Všude po celém světě najdeme odkazy na menstruaci jako posvátnou tekutinu, substanci, tekoucí krev člověka. A mnoho národů vypráví své příběhy o zrození člověka právě z menstruační krve – např. Maorové říkaly, že duše jsou stvořeny z menstruační krve, která pokud zůstane v děloze, přisvojí si lidskou podobu a vyroste z ní člověk.

Menstruační krev je symbolem obnovy a božím požehnáním. Během našeho vývoje, jsme byli ale od této esence, od tohoto prvotního vědění odděleni a bylo nám řečeno, že naše cykly, lůna, posvátná krev a ženská já jsou méně hodnotná, nečistá, špatná a také nechtěná, nižší…

Menstruační cyklus je ale nejstarším náboženstvím na Zemi. Následuje měsíční cykly a tehdejší společnosti podle těchto cyklů žili. Ženy i muži, celé kmeny.  Dříve menstruační krev, která obsahuje kódy tvoření, byla životadárnou substancí.

V tantrické tradici se o menstruační krvi hovoří jako o „šťávě ze stromu života“. A dodnes se v mnoha indických tradicích menstruační krev nazývá květinou života či životodárnou řekou.

Stejné odkazy ale nalezneme i u Keltů, Peršanů, ve starém Egyptě, Číně či Řecku a mnoha dalších. Byla nazývána nektarem bohů.

Menstruační krev se pila, jakožto posvátný nektar, který měl moc spojovat s duchovním světem, otevírat stezku poznání, poskytovat vize a obnovovat životy. Láska, úcta, péče o ženu a zejména její svátost menstruační krve a síly jejího lůna byly cestou probouzející nebe a endokrinní stavy extáze a dlouhověkosti.

Menstruační krev obsahuje kmenové buňky – buňky s ohromnou regenerativní silou, které dovedou přeměnit housenku v motýla, z „ničeho“ vytvořit člověka.

Kmenové buňky umí  obnovit a opravit poškozené tkáně v našem těle. Mohou léčit nemoci srdce, cév, autoimunitní poruchy či různé druhy rakoviny. Fungují jako samonaváděcí piloti a dokáží nalézt část těla, která je poškozena a opravit ji. Buňky menstruační krve dovedou vyrůst a změnit se do téměř jakékoli buňky v těle, podle toho, jak je třeba.

Věda nyní začíná odhalovat zázraky menstruačních kmenových buněk v oboru regenerativní medicíny.

Kmenové buňky lůna obsahují dar jednoty a přijetí – mohou být transplantovány komukoli aniž by je organismus odmítl. Nemusí být geneticky shodné, jako ostatní buňky, aby je tělo člověka, který je přijímá přijalo za své.

Cesta k magii ženství a lůna vedla a stále vede přes pročištění lůna, sestup do onoho podsvětí.

Později, s nástupem mužského boha-ničitele, bylo ženství zavrženo, prohlášeno za špinavé a nečisté. Nyní ale přichází doba, kdy skládáme střípky této dávné moudrosti, abychom všichni mohli povstat a obnovit vědění původních kultur.

Posvátný svatý grál byl věděním, poznáním, jak kultivovat sílu lůna – nebo chcete-li hadí sílu.  Mnoho jednotlivců a řádů se snažilo toto původní učení uchovat a chránit pro dobu, která přichází nyní. Dobu, kdy se ženská síla dostává do popředí zájmů a my máme jedinečnou možnost navázat na původní prameny svého ženství.

Zde dochází trochu ke zkreslování významů, neboť mnoho lidí nyní vnímá vzestup ženské síly jinak, než je zamýšlen. Jde o rovnost obou našich vnitřních aspektů ženy a muže, o mír v nás samých, který přichází, pokud oba naše aspekty budou v rovnováze, rovně žity a chápány. Kdy jemná síla ženské lásky vládne světu a rozpouští bolest a utrpení.

(Téma vyrovnanosti ženské a mužské energie je obsáhlé samo o sobě a budu se mu věnovat v některém z nadcházejících článků, proto teď jen takto okrajově.)

Tato cesta ale musí započnout v každé ženě a v každém muži. Naším vnitřním zkoumáním, dotazováním a napojováním se na své lůno (ženy) a centrum hara (muži).

Jen tehdy dokážeme nastolit mír nejen uvnitř nás samých, ale i  na celé Zemi.

2 názory na “Posvátná menstruace”

 1. Angelika Maříková

  Krásný článek ♥️
  Zajímavý a pro mne v mnohém nový pohled děkuji

 2. Albínko,
  Přečetla jsem tvůj příběh a článek a přemýšlela, jak to mám sama v sobě…ukládala jsem hned potom malého ke spánku a začala jsem kašlat a dusit se a celé plíce hořely. Nespojila jsem si to hned.
  Tak jsem šla do meditace do těla, abych ztišila kašel a došlo mi, že bych se mohla podívat na dělohu, menstruci a že to třeba souvisí. Už dříve, asi 10 let nazpět, se mi stalo, že při malování mandaly pro 1. a 2.čakru mi škrábalo v krku a lehla jsem nemocná.
  Našla jsem Meditaci na oslavu menstruace od Terezy Kramerové.
  Kašel ustal, ještě trochu škrábe v krku, ale děloha už je opečovaná.
  Děkuju z sdílení. Je krásné číst něco takového, kéž by se k ženám a dívkám dostaly informace jakou jsou ty od tebe
  S láskou Š

Diskuse uzavřena.

Budeme Vás informovat, až bude produkt na skladě. Zanechte nám prosím Vaši platnou e-mailovou adresu.