Kurzy

Učení se je známkou neustálého růstu

kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie

Kraniosakrální terapie (cranium = lebka, sacrum = kost křížová; svatyně, chrám)  je jemná a velmi příjemná, neinvazivní technika, která se od ostatních masážních technik liší tím, že jde z části o práci s energií.

Jemnost hmatů ale jen skrývá hlubokou sílu, kterou tato technika má.

V kraniosakrální terapii pracujeme s tzv. kraniosakrálním pulsem, tepem, který je  nadřazený tepu srdce i dechu. Kraniosakrální puls je oživovaný naší Duší, naším Světlem.

Technika pracuje s celým nervovým systémem, mozkem i míchou, fasciemi, tekutinami v těle a druhotně i s hormonálním systémem, svaly a kostmi  těla.

Kraniosakrální terapie
workshop Čakry

Workshop Čakry

Čakry jsou centra energie, síly v lidském těle. Jsou energetickými branami mezi fyzickým tělem a těly jemnohmotnými. Jsou to ohniska, centra přijímání a vydávání energie.
Nacházejí se v oblastech velkých nervových spletenců a působí nejen na náš nervový a hormonální systém, ale i na systém člověka jako celku.
Cílem workshopu je pochopit systém fungování čaker a jemnohmotných těl a jejich souvztažnosti s lidským tělem.
Učíme se s čakrami pracovat, vnímat jejich disbalance a následně je harmonizovat.
Důležitost našeho energetického systému je klíčová pro celkové zdraví, protože v první řadě naše potíže a bolesti vznikají právě v našem energetickém systému.

Workshop Čakry
léčení lůna

Léčení Lůna

Lůno je svatyně ženy. Místo, ze kterého vychází její síla, vitalita a krása. Prostor, který je studnicí tvořivé instinktivní sexuální síly, vitální životní energie Šakti. Když se ženě podaří sladit svou instinktivní přirozenost s uvědoměním božského uvnitř sebe, je schopna plně rozvinout svůj tvořivý potenciál. Tuto svou přirozenost vyjadřuje pak prostřednictvím lásky a její účinky se šíří do vztahů s druhými a světem, vyladěním se na rytmy a cykly přírody, plně prožívanou sexualitu.

V tomto stavu instinktivní přirozenosti jsme pak skutečnými bohyněmi, tvořitelkami, které přináší světu své kvality.

Rány a traumata uložená v našem lůně, spojená s ženstvím, sexualitou, vztahy či mateřstvím, těhotenstvím a porodem, ale i programy z dětství a společnosti nám brání znovu se plně otevřít této své síle.

Léčení Lůna
kraniosakralni terapie

Kraniosakrální terapie REFRESH

Kurz je určený pro účastníky kurzu Kraniosakrální terapie.

Účelem kurzu je zopakovat si techniku ošetření a vychytat případné chyby z vlastní praxe. Dále se budeme učit jak začlenit do praxe krystaloterapii a jak s krystaly pracovat a také jaké máme možnosti energetického léčení klienta.

Refresh je skvělý v tom, že nejen získáte nové znalosti, ale také si sami pořádně odpočinete a naladíte na sebe.

Cílem je udržovat kontinuitu vzdělávání v oboru a rozvíjet se nejen profesně, ale i osobně.

Kraniosakrální terapie REFRESH
žena a hlas

Žena a hlas

Cílem workshopu je uvolnit bloky, které jako ženy máme v práci s hlasem, uvolnit svůj hlas a navázat se svým hlasem vztah. Hlas je náš nástroj nejen k projevení se, radosti, vymezení svých hranic, ale i otevírání svého lůna a ženství. Budeme poznávat možnosti, jak můžeme použít hlas jako harmonizační nástroj a jak zpěv otevírá a léčí srdce a vede k radosti a ve skupině k souhře.
Hlas jako spojení se sama se sebou, jako nástroj vedoucí k prosté radosti.

Žena a hlas
kosti

Kosti

Pradávná moudrost ukrytá v našich kostech upadla v zapomnění. Ztratili jsme spojení s nejpevnější hmotou našeho těla a uniká nám tak její hluboký potenciál. Cílem workshopu je rozvzpomenout se na moudrost kostí a znovu oživit sílu, která nám může být k dispozici.

Je dost pravděpodobné, že kosti z našich předchozích inkarnací jsou stále uložené někde na Zemi. Obzvlášť kost pánevní a lebka s páteří tvoří pokladnici našich prožitků a vzpomínek a je v nich ukryto mnohé z naší bytosti a jejího vývoje.

Kosti se dříve užívali k vytváření posvátných předmětů, které měly uchovávat a předávat sílu a vlastnosti jejich majitele. Pokud si začneme rozvzpomínat na moudrost našeho těla, vnímat jeho signály a impulsy, můžeme jej udržovat v rovnováze a zdraví. 

Kosti
Terapie - Ženské kruhy,úvodní členění

Ženské kruhy

Kmen žen. Sesterství. Sdílení. Porozumění. Důvěra. Divokost.

Ženské kruhy jsou prostorem vytvořeným pouze pro ženy, kde v důvěrné atmosféře pracujeme na našem vlastním růstu a zároveň léčíme náš ženský aspekt, naše ženství.

Každé setkání je tematicky zaměřeno na vnitřní práci. Pomáhá nám posunout se v tématu hlouběji, poodkrýt vrstvičky, které nám brání v jeho otevřeném prožívání a dostat se tak zase o krůček blíž k sobě samé.

Zároveň vytváříme kmen, skupinu, kde jedna žena s druhou jedná s úctou a respektem k její cestě a fázi, kde se nachází. Léčíme tak stará zranění způsobená jinými ženami a přenastavujeme staré vzorce ženské rivality, nepřijetí a bolesti.

Ženské kruhy

Terapeutické kruhy

Bezpečný prostor určený pro ženy i muže, v jehož rámci se budeme věnovat řešení individuálních problémů zúčastněných.

Prostor je otevřený pouze pro omezený počet zúčastněných, jednou do měsíce.

V rámci terapeutického kruhu se budeme věnovat individuálním problémům každého účastníka a vynasnažíme se najít možné způsoby jejich řešení. Není náhoda, že se vždy schází skupinka s podobnými tématy. Proto i když zrovna nebudeš na řadě a budou vyprávět ostatní, najdeš v mém výkladu mnohá aha i pro sebe.

Terapeutické kruhy
Terapie - ženské kruhy, doplňkové foto 1

Online Ženský kruh – Brána jara 21. 3. 2023

V pondělí, 20.3. v noci nastane rovnodennost. Magický astronomický bod, který započíná období jara, života, vitality a nového růstu.
Sejdeme se společně až v den následující, protože nastane i novoluní, tedy vhodný čas k opouštění starého.
Během kruhu odložíme všechny zátěže zimy, které jsme si nastřádali a přivítáme do našeho života to nové, co si pro sebe přejeme na jaře tvořit.
Kruh bude tentokrát takový malý rituál, Brána jara.

Ženské kruhy jsou prostorem vytvořeným pouze pro ženy, kde v důvěrné atmosféře pracujeme na našem vlastním růstu a zároveň léčíme náš ženský aspekt, naše ženství.

Každé setkání je tematicky zaměřeno na vnitřní práci. Pomáhá nám posunout se v tématu hlouběji, poodkrýt vrstvičky, které nám brání v jeho otevřeném prožívání a dostat se tak zase o krůček blíž k sobě samé.

Zároveň vytváříme kmen, skupinu, kde jedna žena s druhou jedná s úctou a respektem k její cestě a fázi, kde se nachází. Léčíme tak stará zranění způsobená jinými ženami a přenastavujeme staré vzorce ženské rivality, nepřijetí a bolesti.

Online Ženský kruh – Brána jara 21. 3. 2023

Dárkový poukaz

Na kurz dle výběru v hodnotě 3.000 Kč

Meditace

Meditace k Uvolnění

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století.

Harmonizace čaker

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století.

Nejčastější otázky

Kde kurzy probíhají a jak se k vám dostanu?

Kurzy probíhají v Chrámu srdce, nově vytvořeném prostoru pro naše aktivity.
V okolí je velké množství restaurací, obchůdků, či trhy na Jiřího z Poděbrad.
Chrám srdce se nachází na rozmezí Vinohrad a Žižkova.
 
Dostanete se k nám:

  • Metrem A, ze stanic Flóra či Jiřího z Poděbrad (4min chůze).
  • Tramvají č. 10, 11, 13, 15 a 16 na zastávku Flóra (5min)
  • Tramvají č. 11 a 13 na zastávku Radhošťská (2min chůze)
  • Tramvají č. 11 a 13 na Jiřího z Poděbrad (5min chůze)
  • Tramvají č. 5, 9, 15, na Olšanské náměstí (5min chůze)
  • Bus č. 136 a 175 na zastávku Flóra či Olšanské náměstí (5min chůze)

 

Jaký je harmonogram kurzů?

Výuka v kurzech probíhá v určených dnech denně, od 9 do 16hodin. V poledne je hodinová pauza na oběd, v průběhu dne kratší pauzy dle potřeby.


Co si mám vzít s sebou?

Veškeré instrukce co si vzít s sebou dostanete emailem, při přihlašování do kurzu. Dále posílám emaily s připomenutím cca týden před kurzem (či před každou výukovou částí), kde jsou všechny informace opět shrnuté. Obecně nepotřebujete nic extra. Základem je pohodlné oblečení, přezůvky nebo teplé ponožky, psací potřeby a pak dále dle zaměření jednotlivých kurzů.
Deky, karimatky a bolstery jsou v místě konání k dispozici (pokud není na pozvánce uvedeno jinak). Výukové materiály dostanete na kurzu.


Jaké mám na místě k dispozici zázemí?

Na místě je k dispozici šatna na převlékání, plně vybavená kuchyň (lednice, nádobí, varná konvice, mikrovlnka) s posezením, toalety, sprcha, učebna, masérská lehátka, deky, učební pomůcky a modely


Co získám v ceně?

V ceně kurzu je zahrnuté kurzovné, skripta (pokud jsou součástí kurzu, popřípadě vstup do členské sekce), výukové video, pokud ke kurzu patří a certifikát. Ubytování není v ceně kurzovného.


Jak probíhá platba?

První část platby tvoří záloha, která se posílá převodem na účet při přihlašování do kurzu. Po odeslání přihlášky vyčkejte na potvrzení z naší strany, kdy vám sdělíme veškeré potřebné informace k úhradě. Zbytek kurzovného se doplácí na místě, před zahájením kurzu.

Jak probíhá přihlášení?

Na kurz se můžete přihlásit formulářem, emailem či telefonicky. Cca 2-3měíce před začátkem kurzu rozesílám pozvánku na kurz s prosbou o úhradu závazné rezervace. Po jejím přijetí je vám místečko na kurzu závazně rezervováno.
Zhruba týden před zahájením kurzu obdržíte email s upozorněním na kurz a shrnutím potřebných informací. Pak už zbývá se jen dostavit 😊

Jak pracujeme?

Na kurzech pracujeme samostatně, ve dvojicích či malých skupinkách, dle zaměření kurzu. Během masážních kurzů trénujeme ve dvojicích, kdy se studenti masírují navzájem.
Individuální práce bývá povětšinou na workshopech a kurzech zaměřených na vnitřní práci.

Ubytování

Ubytování nezajišťujeme. Doporučujeme se ubytovat přes Booking nebo Airbnb v okolí, či využít hotely a ubytovny. Vyzkoušenou máme ubytovnu SARA Pražačka (10min chůze do masérské školy, 20min do Chrámu srdce), hotel Čechie (hned vedle masérské školy Flandera), či hotel Luxembourg Plaza (2min od Chrámu srdce)
V okolí je velké množství restaurací, obchůdků, či trhy na Jiřího z Poděbrad.

Budeme Vás informovat, až bude produkt na skladě. Zanechte nám prosím Vaši platnou e-mailovou adresu.