Vrácení a výměna zboží

Při nákupu přes e-shop můžete nepoškozené zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit nebo vyměnit.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Po podrobnější informace čtěte obchodní podmínky.

Prosím dejte nám vždy vědět předem emailem (pokud to není možné emailem, tak telefonicky – telefonní číslo je uvedeno v emailu o potvrzení objednávky), když se nám chystáte zboží poslat zpátky. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Z logistických důvodů preferujeme vracení zboží přes Zásilkovnu. Pokud Vám tento způsob nevyhovuje, kontaktujte nás a domluvíme se individuálně na vrácení poštou.

Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy společně s dokladem o koupi může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího albina@pisenmehosrdce.cz.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy  Stáhnout

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

 

Zakoupení věci je spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu (přiložením faktury do e-mailu), případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem. Spotřebitel nemůže uplatnit práva z vad, které sám způsobil nebo o kterých při koupi věděl. Stejně tak i u případných nedostatků, pro které bylo mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuto snížení ceny.

Prodávající neodpovídá ani za běžné opotřebení věci. Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku
k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si kupující zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když o tom prodávající spotřebitele vyrozumí. Vyprší-li zákonná lhůta, lze to považovat za podstatné porušení smlouvy a důvod od kupní smlouvy odstoupit.

Formulář pro uplatnění reklamace   Stáhnout

Budeme Vás informovat, až bude produkt na skladě. Zanechte nám prosím Vaši platnou e-mailovou adresu.